LADIFERENCIA.CAT: videocontes educatius LGBTIQ+

La diferència: videocontes educatius LGBTIQ+ LADIFERENCIA.CAT: videocontes educatius LGBTIQ+

Neix LADIFERENCIA.CAT, un projecte de videocontes i recursos didàctics per a una educació inclusiva amb perspectiva LGBTIQ+ 

Neix LADIFERENCIA.CAT, un projecte educatiu que ofereix videocontes amb perspectiva feminista i LGBTIQ+  pels infants, joves i les seves famílies. Es tracta d’una iniciativa de Gender and LGBT Lab en col·laboració amb Famílies LGBTI, que s’ha dut a terme gràcies a la subvenció del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. En el web es poden descarregar les guies didàctiques que acompanyen cada conte així com recursos per a centres educatius, AFAs, famílies, la Xarxa SAI LGBTI, un glossari actualitzat i entitats LGBTIQ+.

La Diferència és una idea de Maria Giralt, Laia Ventayol i Katy Pallàs que té com objectiu elaborar materials audiovisuals amb temàtiques i referents LGBTIQ+ en positiu, oferint solucions i nous imaginaris per a infants, joves i famílies i amb l’esperit que serveixi com a model d’inclusió transversal i apoderament per la visibilitat de les persones LGBTIQ+. El material té una clara intenció social pedagògica amb perspectiva feminista i LGBTIQ+ amb dimensió interseccional.

Segons Katy Pallàs, responsable pedagògica de LADIFERENCIA.CAT:  “Necessitem històries que mostren les persones LGBTI sense l’estigma, empoderades i que proporcionen alternatives educatives per la resolució dels conflictes. Hem estat víctimes sempre però ara tenim drets i hem de mostrar com els hem d’exercir. La diferència mostra justament això i ho fa perquè els infants i joves ho aprenguin”.

Referents LGBTIQ+ propers i per a totis

La diferència: videocontes educatius LGBTIQ+

“L’alumnat, sobretot el d’infantil i primària, arrossega un dèficit històric de referents LGBTIQ+. Sovint quan es representa el col·lectiu es fa de manera estereotipada per cobrir una quota. La diferència pretén explicar històries on siguin protagonistes més enllà de la seva orientació, expressió o identitat. És necessari que els nens, nenes i nenis es puguin identificar amb històries properes narrades en la seva llengua. Per això és clau fer créixer el teixit audiovisual en català, també amb continguts LGBTIQ+”, explica Laia Ventayol, realitzadora del projecte.

Es tracta de la primera iniciativa amb aquests components pedagògics, íntegrament en català i pionera a oferir un enfocament didàctic a la diversitat sexoafectiva. En el web hi ha vídeos, material didàctic, recursos i un glossari amb terminologia LGBTIQ+. Els continguts també estan organtizats per edats, per tal de facilitar les cerques.

LA DIFERÈNCIA, una producció molt transversal

Com comenta Maria Giralt, cap de producció, “El més gratificant en iniciar la producció ha estat la reacció de les quasi quaranta persones professionals que de seguida van entendre la importància de participar en aquest projecte. Abans d’acabar d’explicar en què consistia la proposta, ja acceptaven sense dubtar ni un segon. Ha estat una feina molt complexa de producció, però molt gratificant per la il·lusió i professionalitat de totes les persones que han participat i la bona rebuda que estem tenint per part de les entitats LGBTIQ+”.

En la primera col·lecció de LADIFERENCIA.CAT han participat Bel Olid, Ana Polo, Ricard Ruiz Garzón, Marc Rosich, Marina Espada, Ian Bermúdez, Mar Sevillano, i les mateixes Katy Pallàs i Laia Ventayol en la creació dels guions. Marc Torrent, Albert Corberó, Aïsha Piquer, Marta López Fernández, Daniel Soms, Cor Sendra, Dinara May, Maria Bullón, Mariade Vázquez, David Torres Guevara, Araceli Plata han dissenyat les il·lustracions i animacions. S’ha comptat amb la col·laboració especial del reconegut músic no binàri canadenc Rae Spoon, qui ha cedit la seva cançó Do whatever the heck you want”.

Les guies didàctiques les han creat Elisenda Abad, Teresa Naves, Mar Sevillano i Katy Pallàs. L’equip tècnic de so i postproducció a càrrec de Francesc Bonet, José Aladid i en Jaume Subirats com a web màster. El dissenyador Ion Elola és el creador del logotip. Han participat en la locució els actors i actrius Joel Joan, Anna Sahun, Dafnis Balduz, Ester Cort, Caterina Sugranyes i Ivan Rosquellas.

(Traducción al castellano a continuación)

La diferència: videocontes educatius LGBTIQ+

Nace LADIFERENCIA.CAT, un proyecto de videocuentos y recursos didácticos para una educación inclusiva con perspectiva LGBTIQ+

Nace LADIFERENCIA.CAT, un proyecto educativo que ofrece videocuentos con perspectiva feminista y LGTBIQ+ para niños, jóvenes y sus familias. Se trata de una iniciativa de Gender y LGBT Lab en colaboración con Familias LGBTI, que se ha llevado a cabo gracias a la subvención del Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Catalunya. En la web se pueden descargar las guías didácticas que acompañan cada cuento así como recursos para centros educativos, AFAs, familias, la Red SAI LGBTI, un glosario actualizado y entidades LGBTIQ+.

La Diferencia es una idea de Maria Giralt, Laia Ventayol y Katy Pallàs que tiene como objetivo elaborar materiales audiovisuales con temáticas y referentes LGTBIQ+ en positivo, ofreciendo soluciones y nuevos imaginarios para niños, jóvenes y familias y con el espíritu que sirva como modelo de inclusión transversal y empoderamiento para la visibilidad de las personas LGTBIQ+. El material tiene una clara intención social pedagógica con perspectiva feminista y LGBTIQ+ con dimensión interseccional.

Según Katy Pallàs, responsable pedagógica de LADIFERENCIA.CAT: «Necesitamos historias que muestran a las personas LGBTI sin el estigma, empoderadas y que proporcionan alternativas educativas para la resolución de los conflictos. Hemos sido víctimas siempre pero ahora tenemos derechos y debemos mostrar cómo los debemos ejercer. La diferencia muestra justamente esto y lo hace para que los niños y jóvenes lo aprendan«.

Referentes LGBTIQ+ cercanos y para todes

«El alumnado, sobre todo el de infantil y primaria, arrastra un déficit histórico de referentes LGBTIQ+. A menudo cuando se representa al colectivo se hace de manera estereotipada para cubrir una cuota. La diferencia pretende contar historias donde sean protagonistas más allá de su orientación, expresión o identidad. Es necesario que los niños, niñas y niños se puedan identificar con historias cercanas narradas en su lengua. Por eso es clave hacer crecer el tejido audiovisual en catalán, también con contenidos LGBTIQ+«, explica Laia Ventayol, realizadora del proyecto.

Se trata de la primera iniciativa con estos componentes pedagógicos, íntegramente en catalán y pionera en ofrecer un enfoque didáctico a la diversidad sexoafectiva. En la web existen vídeos, material didáctico, recursos y un glosario con terminología LGTBIQ+. Los contenidos también están organizados por edades, a fin de facilitar las búsquedas.

LA DIFERENCIA, una producción muy transversal

Como comenta Maria Giralt, jefa de producción, «Lo más gratificante al iniciar la producción ha sido la reacción de las casi cuarenta personas profesionales que rápidamente entendieron la importancia de participar en este proyecto.  Antes de terminar de explicar en qué consistía la propuesta, ya aceptaban sin dudar ni un segundo.Ha sido un trabajo muy complejo de producción, pero muy gratificante por la ilusión y profesionalidad de todas las personas que han participado y el buen recibimiento que estamos teniendo por parte de las entidades LGTBIQ+«.

En la primera colección de LADIFERENCIA.CAT han participado Bel Olid, Ana Polo, Ricardo Ruiz Garzón, Marc Rosich, Marina Espada, Ian Bermúdez, Mar Sevillano, y las propias Katy Pallàs y Laia Ventayol en la creación de los guiones. Marc Torrent, Albert Corberó, Aïsha Piquer, Marta López Fernández, Daniel Soms, Corazón Sendra, Dinara May, María Bullón, Mariade Vázquez, David Torres Guevara, Araceli Plata han diseñado las ilustraciones y animaciones. Se ha contado con la colaboración especial del reconocido músico no binario canadiense Rae Spoon, quien ha cedido su canción «Do whatever the heck you want«.

Las guías didácticas las han creado Elisenda Abad, Teresa Naves, Mar Sevillano y Katy Pallàs. El equipo técnico de sonido y postproducción a cargo de Francesc Bonet, Josep Aladid y Jaume Subirats como web máster. El diseñador Ion Elola es el creador del logotipo. Han participado en la locución los actores y actrices Joel Joan, Anna Sahun, Dafnis Balduz, Ester Cort, Caterina Sugranyes e Ivan Rosquellas.

↑↓Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *